Drift och innehåll i öppna, neutrala nät

Byalagsportalen drivs av IP-Only som bygger neutrala, öppna fibernät och erbjuder tjänster som kommunikationsoperatör. De nät vi driver rymmer prisvärda tjänster för Internet, TV och telefoni och utbudet växer allt eftersom. Nyckeln till bra tjänster är konkurrens. Därför erbjuder IP-Only öppna nät där alla tjänsteleverantörer är välkomna på lika villkor. Vi är själva neutrala och erbjuder inga tjänster direkt till konsument. Kort sagt en modell som håller för framtiden.
#inlineditbutton